Links

Cozapo tracht ervaringen te delen met enerzijds de professionele zorgverlening en anderzijds andere contactgroepen die zich bezighouden met zwangerschapsonderbreking na prenatale diagnose, rouwverwerking rond het verlies van een baby, zwangerschapscomplicaties, ...