Mailinglijst

Ouders die contact wensen op te nemen met lotgenoten kunnen deelnemen in onze mailinglijst.

De mailinglijst is enkel toegankelijk voor lotgenoten. Via e-mail (info.cozapo@gmail.com ) kan je je aanmelden om deel te nemen in deze lijst. We vragen een korte voorstelling zodat je geïntroduceerd kan worden in de groep. Er zijn hierbinnen geen specifieke verwachtingen, je mag zowel een stille lezer zijn als iemand die reageert of zijn/haar hart eens lucht.

Alle vragen kunnen aan bod komen. Wij zijn geen experts, maar bieden als lotgenoten onder elkaar een luisterend oor.

Er zijn twee mailinglijsten: één voor ouders die contact met lotgenoten zoeken na een zwangerschapsafbreking (na prenatale diagnose) en één voor ouders die opnieuw zwanger zijn na een zwangerschapsafbreking (na prenatale diagnose).

De tweede mailinglijst is er bij gekomen in oktober 2010. Waarom deze tweede mailinglijst? Omdat we merkten dat een nieuwe zwangerschap volgend op een zwangerschapsafbreking gepaard gaat met extra gevoelens en angst. Als mensen vertellen over een nieuwe zwangerschap op de eerste mailinglijst, kan dit zeer confronterend zijn voor mensen die net hun kindje hebben verloren. Mensen pikken in op verschillende momenten in hun rouwproces. Er zijn er bij waarbij de zwangerschapsafbreking reeds enkele maanden, jaren geleden is, anderen recent gebeurd is.


Concreet: hoe werkt de mailinglijst?

  • Je stuurt een mail naar info.cozapo@gmail.com om jezelf en je situatie kort voor te stellen. Je kan in vertrouwen en in hoeverre je zelf wenst, je verhaal delen met betrekking tot de zwangerschapsafbreking na prenatale diagnose.

  • Je vraag komt terecht bij twee mama's/ervaringsdeskundigen die de mailinglijsten opvolgen. We doen ons best om zo snel mogelijk jouw mail te beantwoorden (max. 3 dagen).

  • Indien je tot de doelgroep behoort, krijg je via mail een uitnodiging om deel te nemen aan de mailinglijst.

  • Wanneer je lid bent, ontvang je in je eigen mailbox alle mails die andere mama's sturen naar de mailinglijst. Je kan ervoor kiezen om stil mee te lezen of om zelf actief deel te nemen. Dit laatste doe je door zelf eenvoudig een mail te sturen aan de groep. Zo kan je je verhaal delen, gevoelens ventileren, (h)erkenning vinden, vragen stellen,... Dit alles gebeurt in vertrouwen binnen een groep mama's/ lotgenoten. Sommige mama's maakten de zwangerschapsonderbreking recent mee, anderen maken al jaren deel uit van de contactgroep.