Waarvoor staat Cozapo?

Cozapo staat voor "Contactgroep zwangerschapsafbreking na prenataal onderzoek".

Waarom de paardenbloem als symbool voor Cozapo?

De mooie gele paardenbloem kan jammer genoeg niet meer verder bloeien en wordt heel kwetsbaar en fragiel. Je kan zijn zaadjes wegblazen, waar dan later nieuwe paardenbloemen uit bloeien. Ons heel gewenste kindje kon jammer genoeg ook niet meer verder bloeien en moesten we laten gaan. Er zijn echter zaadjes van liefde geplant in de harten van de ouders.

Cozapo werd opgericht op initiatief van ervaringsdeskundigen en is sinds juni 2009 actief binnen Vlaanderen. Het is een contactgroep voor ouders die een gewenste zwangerschap hebben beëindigd omdat prenatale diagnostiek ernstige afwijkingen bij het kind aan het licht bracht.

Bij Cozapo ondersteunen ouders die afscheid namen van een geliefd kindje elkaar. Via een vertrouwelijke mailinglijst, kleinschalige ontmoetingsmomenten en het lezen en delen van getuigenissen kunnen ervaringen en gevoelens gedeeld worden. Je kan terecht bij Cozapo met elke vraag over dit specifieke rouwproces.

De omgeving weet vaak niet goed hoe om te gaan met een onzichtbaar kind waardoor over je kind of gevoelens praten moeilijk kan zijn. Het delen van twijfels, schuldgevoelens en verdriet met lotgenoten kan eenvoudiger zijn omdat zij deze (h)erkennen en soms zelf doormaakten.

Zowel ouders die recent afscheid namen van een kindje als ouders van wie het al een aantal jaren geleden is, nemen deel. Zo is er ook perspectief op verder leven na deze verscheurende beslissing.

Je kan contact opnemen via e-mail: info.cozapo@gmail.com of via onze Facebook-pagina.

Op onze website vinden ouders, professionelen en anderen informatie en documentatie over dit onderwerp.


Enkele reacties van deelnemende lotgenoten,

“Wat zo bijzonder is aan Cozapo is dat de mensen die als vrijwilligers voor en/of achter de schermen werken, allemaal mensen zijn die weten waarover ze spreken omdat ze het zelf hebben meegemaakt. Bovendien zijn er bij Cozapo geen taboes en is alles bespreekbaar. Cozapo is een uitlaatklep voor vele ouders omdat ze door hun (directe) omgeving vaak niet of onvoldoende worden begrepen.”

“Deze mensen zijn er altijd, om bemoedigende woorden te spreken en raad te geven. Ze luisteren naar ons verhaal en zorgen ervoor dat we ons thuis voelen, thuis bij lotgenoten. Ze slagen erin om mensen die op andere vlakken totale onbekenden voor mekaar zijn, heel dicht bij elkaar te brengen - tot het diepst van hun gevoelens.”

“Ze laten voor elkaar volstrekt onbekenden op een zeer persoonlijke manier met elkaar netwerken, op een gevoels-niveau dat voor anderen onbekend/onbestaand is. Niets is onmogelijk, en er zijn voor mekaar is een eerste (grote en belangrijke) stap in de richting van het verwerken van een immens verlies.”