Wanneer je voor de keuze komt te staan

De Verdwaalde Ooievaar steunt mensen met een onvervulde kinderwens op emotioneel vlak, informeert op rationeel vlak, doet maatschappelijk sensibiliseringswerk rond fertiliteit en laat als belangenvereniging de stem horen van mensen die met fertiliteit te maken hebben.

Het uitgangspunt van De Verdwaalde Ooievaar is 'de mens achter de kinderwens' en vanuit hun belang worden alle factoren samen gebracht.

Levensadem is een apolitieke, niet-confessionele organisatie, gesticht in Brussel in 1987 en sinds 1994 ook in Vlaanderen actief.

Ze werken op 2 terreinen:

Informatie, hulp en begeleiding voor vrouwen en paren die hun zwangerschap om welke reden ook in vraag stellen of kampen met een noodsituatie of moeilijkheden tijdens hun zwangerschap.

Persoonlijke begeleiding van vrouwen en paren bij de verwerking van miskraam, abortus of zwangerschapsafbreking om medische redenen.

Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van ouders. Hun zonen en dochters hebben downsyndroom. Als geen ander weten zij wat de mooie en minder mooie kanten zijn van dit bijzondere ouderschap. En wat u als ouder of mens met downsyndroom op uw pad tegenkomt. Daarom engageren zij hen voor Downsyndroom Vlaanderen, naast hun professionele en persoonlijke levens.

Zij zetten zich – graag en gedreven – in voor kinderen en volwassenen met downsyndroom, hun familie en iedereen die met hen begaan is. En geven u ondersteuning, advies en informatie rond alle aspecten van leven met downsyndroom.