FinanciËle steun

Cozapo is niet gesubsidieerd en is uitsluitend gebaseerd op vrijwilligerswerk.

Wij verlenen lotgenoten gratis toegang tot onze activiteiten.

De mailinglijst die we organiseren, vereist echter wel financiële middelen en financiële steun is nodig om de werking op lange termijn houdbaar te maken.

Deze middelen zullen aangewend worden voor volgende zaken :

  • het onderhoud van een aantal technische zaken (bv. website, flyer)

  • het creëren van gekendheid bij lotgenoten

  • het versterken van de samenwerking met professionele zorg

  • ...

Als je onze vereniging wil steunen, dan kan dit altijd door een vrijblijvend bedrag te storten op volgend rekeningnummer

BE13 7360 2077 4939


Wij kunnen hiervoor geen fiscaal attest afleveren.

Het team van Cozapo dankt u alvast voor uw bijdrage !